arrow-down-long arrow-down arrow-left-long arrow-left arrow-right-long arrow-right arrow-up-long arrow-up quote tick

Vi er Spectrum-partnere. Gjennom partnerskapet utvikles Norges Kunstdatabase iht. internasjonale standarder for kunstregistrering og forvaltning.

Kavlifondet støtter vårt utviklingsprosjekt «Én nasjonal kunstdatabase», og mener i likhet med oss at kunst er en del av vår felles kulturarv!

Vi støttes av Forskningsrådets Skattefunn til forskning og videreutvikling, i retning én sentral kunstdatabase og et «digitalt nasjonalgalleri».