arrow-down-long arrow-down arrow-left-long arrow-left arrow-right-long arrow-right arrow-up-long arrow-up quote tick

Vi setter kunst på kartet.

Vi jobber for å gjøre kunst tilgjengelig og kjent. Vi vil få kunsten ut til folket. For å få til dette har vi utviklet NKDB, Norges kunstdatabase. Vi setter kunsten bokstavelig i kartet, og vi vil ha forvaltning og publisering av kunst på dagsorden.

kart

Kunsten ut til folket

Vi vil gjøre kunst kjent og tilgjengelig.

Vi vil bokstavelig talt sette kunsten, kunstnere, kunstarenaer, kultur- og naturperler over hele landet på kartet. Det er bare fantasien som setter grenser for hva vi kan oppnå. Dataene som samles inn kan brukes i undervisningssammenheng, for eksempel Den kulturelle skolesekken. De kan brukes i forskning, til å lage digitale turistguider og for ikke å glemme den gode samtalen knyttet til kunsten.

Vi ønsker å inspirere til aktivitet, oppdagelse av nye arenaer og en generell styrking av kunst- og kulturinteressen i landet. For å nå denne drømmen har vi utviklet NKDB, en sentral database for kunst. Vi har så stykket opp databasen og gitt hver kunstforvalter et kraftig verktøy for å kunne forvalte sin kunstsamling; NKDB:Forvaltning. Til en pris alle har råd til. For å få kunsten ut til folket får hver forvalter også et eget nettgalleri; NKDB:Nettgalleri

Vi er nå i en prosess med å utvikle et nasjonalt nettgalleri hvor alle kunder av NKDB kan gjøre sin kunst tilgjengelig. Dette skal ikke konkurrere med den enkeltes nettgalleri, men heller virke som en avansert «søkemotor» som kan lede publikum til den enkelte forvalters kunstsamling. NKDB:Nasjonal blir et «virtuelt nasjonalgalleri».

Hvorfor?

I en undersøkelse gjennomført av NRK svarte 78,7% av alle norske kommuner nei på spørsmålet: «Har dere et oppdatert register over kunsten kommunen eier?»

Det startet en idé om hvordan vi kunne gjøre forvaltningen av kunst både enkel og inspirerende. Etterhvert som den ideen har utviklet seg har ambisjonene vokst og nye ideer formet seg.

Samlere i dag innser at de har et sosialt ansvar for å gjøre kunsten tilgjengelig, men mangler et sted og en plattform for utstilling. Vi tilbyr derfor en helhetlig løsning for å håndtere og stille ut både offentlige og private samlinger, slik at kunsten når et større publikum. Kunsten har en kulturell verdi; ikke bare i penger. Kunst skal sees, oppleves og diskuteres!

Vår kamp med å få kunsten ut til folket er støttet av Forskningsrådet/SkatteFUNN.

Kontakt oss